Vision

Vi ønsker at …

  • hjælpe mennesker i deres udviklingsproces i retning mod større glæde, livsudfoldelse og et meningsfuldt arbejdsliv.
  • facilitere en proces, hvor den enkelte kommer i dybere kontakt med sig selv, hvorved større autenticitet, kreativitet og kraft bliver mulig.
  • støtte den enkelte medarbejder i at bryde med ubevidste vaner og turde afprøve nye måder at tænke og handle på – til gavn både for den enkelte og arbejdspladsen.

Det gør vi ved efterlevelse af vores egne værdier i hverdagen, hvilket vil sige, at vi …

  • møder det enkelte menneske med opmærksomhed og medfølelse – hver gang.
  • kommunikerer ærligt og nænsomt til klienten, hvad vi tænker om situationen.
  • har kendskab til den nyeste viden indenfor vores område.

foto02