Mindfulness

Bevidstheden kan ses som det medie, hvori verden og vores oplevelser fremtræder. Bevidsthedstræning er derfor et vigtigt redskab til større velvære og livskvalitet.

Mindfulness og meditation kan benyttes som coping strategi og stress management i en travl hverdag, hvor følelsesliv og kroppens signaler ofte tilsidesættes. Det drejer sig om at komme bedre i kontakt med sit indre – at blive mere opmærksom og nærværende.

Nøgleord kunne være disse fire: Nu’et, afslapning, vågenhed og accept – alt sammen indlejret i en atmosfære af hjertelighed.

Du vil modtage en teoretisk og praktisk indføring i emnet. Vi øver sammen en række enkle opmærksomheds- og åndedrætsøvelser, og du får forslag til, hvordan du kan arbejde videre hjemme.

Da mindfulness skal holdes ved lige, så foreslår vi en opfølgningsdag senest en måned efter kurset.

foto05