Eksistens

I gamle dage foregik mange ting i et langsommere tempo end i dag. Man levede sammen, og der var bedre tid til at tale med sine medmennesker og mærke sig selv.

I dag foregår mange ting i et opskruet tempo, og det kan være svært at få sig selv og sine følelser med i processen. Dette gør os ekstra sårbare, når eksistentielle kriser og livsovergange rammer os. Det kan f.eks. være skilsmisse, fyring, alvorlig sygdom eller en nærtståendes død.

Sådanne hændelser kommer mange mennesker ud for. Det opleves ofte som tab af identitet og dyb sorg. Desværre reagerer mange med at bide tænderne sammen og fortrænge følelserne. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Sorg er en sund og naturlig følelse som reaktion på et værdifuldt tab. Den kan dræbe vores livslyst og udvikle sig til en livstruende depression, hvis vi ikke forholder os konstruktivt til den. Sorgens positive funktion er at få os ned i tempo og se livet i et nyt perspektiv.

Hvis det lykkes at komme igennem sorgen på en god måde, det vil sige uden at lukke af for følelsen og uden at opgive vores liv, så indeholder sorgen en nøgle til eksistentiel forvandling: Til dyb glæde, mening med livet og lysten til at hjælpe andre.

Vi træner evnen til at gå ind i de indre rum, hvor sorgen er allermest smertefuld. Med nænsom opmærksomhed arbejder vi i fællesskab på, at du mærker og forstår det skete på en meningsfuld måde, og at tabet dermed bliver lettere at acceptere. Senere vender vi os mod det nye spirende liv, som du står over for.

foto05