Udvikling af ledere

Vi tilbyder forskellige udviklingsforløb for både erfarne og mindre erfarne ledere.

Nøgleord og fokusområder er bl.a. udvikling af relationelle kompetencer, en sund balance mellem arbejds- og privatliv, self-management og modet til at tænke ud af boksen.

Vi arbejder med grupper fra 6-12 deltagere i forløb der strækker sig op til et år. På den måde bliver der mulighed for en fordybet gruppedynamik på holdet. Herudover får den enkelte deltager mulighed for at afprøve inspiration fra undervisningen hjemme i sin konkrete arbejdssituation. Vi lægger vægt på, at deltagerne tager udgangspunkt i deres egen hverdag og bidrager med eksempler herfra. Det sikrer nærvær og autenticitet.

Vi ønsker at skabe en tryg og ansvarlig atmosfære som støtter op om den enkeltes læringsproces.

For at sikre kvalitet i vores kursusforløb og for at lære hinanden lidt bedre at kende, så inviteres alle potentielle deltagere til en individuel samtale af ca. 1 times varighed inden man optages på et kursus. Det giver begge parter et godt grundlag for at vurdere om et samarbejde vil være frugtbart.

foto03