Leder-coaching og Udvikling af ledere

God ledelse og udvikling af ledere er centralt for virksomheders konkurrenceevne og resultater. Bestyrelse og direktion sætter i vid udstrækning kursen og rammerne for virksomhedens aktiviteter og medarbejdere. Den enkelte leder har på godt og ondt stor indflydelse på organisationens kultur, kommunikation og etiske niveau. Lederen er trendsætter og rollemodel. Derfor er leder-coaching og udvikling af ledere vigtigt.

I vores samarbejde med ledere lægger vi vægt på at styrke den enkeltes evne til – i sin ledelse – at kunne træde frem og være både medmenneskelig og professionel samtidig. Det drejer sig om at komme bedre i kontakt med sig selv, at styrke de relationelle kompetencer og tænke mere helhedsorienteret og langsigtet i forhold til medarbejdere, kunder og andre interessenter. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med leder-coaching og udvikling af ledere.

foto03