Supervision

”Supervision drejer sig om at have modet til at se på sig selv og sin egen praksis. Det kan være en både sårbar og glædesfyldt proces. Supervision medvirker til at sænke stress-niveauet i den enkelte medarbejder og på arbejdspladsen som helhed. God supervision er faglig kvalitetssikring. Derfor er det vigtigt.”

logo_simpleHvorfor supervision?

Tempoet på vores arbejdspladser og kravene til medarbejderne er højt. De fysiske rammer og kulturen bakker desværre ikke altid op om disse forhold. Ofte kan det være svært at få tid til at tale en sag eller situation ordentligt igennem med en kollega. Der kan også være emner, som det kan være hensigtsmæssigt at få en udefrakommendes perspektiv på. Derfor er det godt at have et formelt forum for supervision med en ekstern psykolog.

Supervision hjælper medarbejderen til at komme ud over egne begrænsninger eller tidligere tanke- og handlemønstre. Når en person, som modtager supervision – en supervisand – får nye perspektiver på en sag eller ser nye handlemuligheder frisættes energi. Dette overskud kommer både personen selv og andre til gode.

Jeg lægger vægt på at skabe et trygt rum med tydelige rammer og aftaler. Tryghed er vigtigt, hvis vi skal kunne skabe en atmosfære, hvori mental og følelsesmæssig forandring kan finde sted. Det er et udviklingsforum og et læringsrum, som vi skaber sammen.

Hver deltager bidrager med problemstillinger fra sit arbejdsliv. Supervisanden kan som forberedelse lave et kort skriftligt oplæg, som drejer sig om det, personen ønsker supervision på. Dette kan være med til at højne kvaliteten og udbyttet af supervisionen. Vi starter hver gang med en mindfulness-øvelse for at komme til stede sammen og blive nærværende i det, der nu skal foregå. Vi afslutter hver gang med en kort tilbagemelding om, hvordan det har været i dag.