Leder-coaching

På bagrund af dine aktuelle udfordringer søger vi i fællesskab at finde løsningsmuligheder og bevidstgøre forhold, som har indflydelse på din situation. Spørgsmål til overvejelse kunne være:

Kommunikation
Hvordan foregår den formelle og uformelle kommunikation i organisationen? Hvordan løser du konflikter blandt medarbejdere, og hvordan løser du konflikter med din egen chef? Viser du dine følelser på arbejdet, og hvordan påvirker det organisationen?

Forhold til medarbejdere
Hvordan støtter du medarbejderne i hverdagen? Hvordan kan du bruge medarbejderudviklingssamtalen til at skabe motivation og fælles fodslag? Hvordan sikrer du, at organisationen får en god balance af spændende arbejdsopgaver og passende ressourcer? Hvordan fejrer du afdelingens resultater og mærkedage?

Værdier og etik
Hvad gør du, når virksomhedens etiske grundlag eller konkrete dispositioner ikke lever op til dine menneskelige værdier?

Din egen udviklingsproces
Har du evnen til at skære igennem uden at nogen forbløder? Hvis ikke: Hvordan lærer du det så? Hvad gør du for at skabe et personligt netværk til erfaringsudveksling? Hvordan sikrer du dig, at din personlige udvikling og dine relationelle kompetencer fortsat udvikles? Er der en god balance mellem dit kærlighedsliv og arbejdsliv? Hvis ikke: Hvad gør du så for at ændre det?

foto03