Om os

Compassionate Business Psychology er en moderne psykolog-virksomhed med aktiviteter inden for;
Psykologisk rådgivning | Leder-coaching og Udvikling af ledere | Supervision og Personaletræning | Mindfulness og Eksistens.
Virksomheden blev etableret i foråret 2014 og ejes og drives af psykolog Flemming Rasmussen.

Flemming er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2010 og blev autoriseret af Psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet i 2013.

Som psykolog har han arbejdet med individuelle klienter, par og grupper. Temaer har bl.a. været karriere, parforhold, arbejdsrelateret stress, selvværd, alvorlig sygdom, traumatiske oplevelser, angst, depression og andre psykiske lidelser.

Inden han blev psykolog arbejdede Flemming fem år med hjemløse, psykisk syge og unge misbrugere. Før det arbejdede han femten år i finansverdenen det vil sige i bank, realkreditinstitut og børsmæglerselskab heraf de sidste fem år som aktiechef.

Flemming er oprindeligt bankuddannet og læste senere HD i finansiering.

Han kvalitetssikrer sit arbejde gennem løbende supervision og efteruddannelse og har bl.a. deltaget i et 10-ugers ledelseskursus på IMD i Schweiz. Flemming har mediteret dagligt gennem mere end 20 år.

Han er født i 1965.

Med navnet Compassionate Business Psychology ønsker vi at signalere vigtigheden af at have et ansvarligt og bæredygtigt forretningsgrundlag. Det gælder både for os selv, og for dem vi samarbejder med.

Virksomheder kan med fordel ofte slippe en gammel strategi om kortsigtet profitmaksimering og i større udstrækning medtænke medarbejdere, lokalsamfund og leverandører i et mere langsigtet perspektiv. Det drejer sig om respekt for jordens ressourcer, om miljøet, om etik og om at tage ansvar for sine medarbejdere.

Det er hensigtsmæssigt …

  • at medarbejdere og organisationer tænker længere end kun på sig selv, og har et større formål end blot at tjene penge til sine ejere her og nu.
  • at den enkelte medarbejder hjælpes til at komme dybere i kontakt med sig selv, så personen bliver bedre i stand til at håndtere sin hverdag.
  • at organisationer inspireres til at skabe en mere venlig kultur, hvor medarbejdere kan udfolde deres kreativitet og potentiale til glæde for både de ansatte og virksomheden.

Udfordringen er at støtte mennesker til bedre at kunne navigere i en dagligdag med deadlines og stramme økonomiske rammer uden at miste sig selv. Det drejer sig om at få sit hjerte med i processen. Derfor Compassionate Business Psychology.

Kontakt os

foto02