Angst, depression og andre psykiske lidelser

Det moderne samfund og vores familiemønstre er desværre ofte med til at skabe grobund for psykiske lidelser: Et højt arbejdstempo, hård konkurrence i erhvervslivet og på uddannelsesinstitutioner, mediernes informationspres, et liv langt fra naturen, fravær af basale medmenneskelige følelser og stress i familierne – det er alt sammen medvirkende til, at antallet af mennesker med psykiske lidelser er stigende.

Det gode er, at der er en vej ud af problemet.

Det drejer sig om at lære at navigere i en verden af kaos og krav – uden at miste sig selv. Nøgleord, og det som vi træner, er at mærke sig selv, at udtrykke sig selv og at stå ved sig selv. Det sker i en venlig og respektfuld atmosfære. Andre centrale temaer er selvomsorg, grænsesætning og kærlig accept af sig selv.

foto01