Værdier

Virksomhedens kerneværdier afspejles i navnet Compassionate Business Psychology – indre vækst og kreativitet:

Compassionate
Compassionate kunne oversættes med medfølende. Andre ord kunne være empati eller indføling. Det drejer sig om evnen til at sætte sig i andres sted, at kunne tage den andens perspektiv og at tænke på andre end sig selv. At være empatisk eller medfølende er en spontan reaktion på et medmenneskes situation.

Business
Det at tjene penge og lave forretning er nødvendigt for de fleste mennesker og organisationer. Det er der ikke noget galt ved. Det der er vigtigt er, at det sker på en ansvarlig og bæredygtig måde i forhold til omgivelser, medarbejdere og organisationens eget værdigrundlag. Ansvarlighed og bæredygtighed behøver ikke at stå i modsætning til forretning, indtjening eller vækst – tværtimod.

Psychology
Det som driver mennesker er indre dynamikker, følelser, tanker, virketrang og mening. Ofte er en række af disse forhold ikke helt bevidstgjorte for personen selv eller organisationen. Hvis en forandringsproces skal initieres drejer det sig bl.a. om at blive mere bevidst om sig selv og relationen til omgivelserne. Derfor må psykologi eller det psykiske indgå som et naturligt og væsentligt aspekt, hvis fordybet og vedvarende læring skal finde sted.

Indre vækst og kreativitet
En venlig og tryg atmosfære er befordrende for, at et menneske kan udfolde sine potentialer. Et menneske som hviler naturligt i sig selv bidrager til helheden med sin væren. Indre vækst drejer sig om hjertelighed, mindre ego og forståelse af dybere sammenhænge. Dette resulterer spontant i øget åbenhed og kreativitet. Den type medarbejdere er meget værd for en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at organisationer skaber rum for, at sådanne udviklingsprocesser bliver mulige.