Karriere, arbejdsrelateret stress og andre arbejdsmæssige udfordringer

De fleste bruger en stor del af deres vågne liv på at arbejde. Jobbet kan betragtes som en arena med stor mulighed for glæde, livsudfoldelse og læring. Derfor er det naturligt, at tage arbejdsrelaterede udfordringer alvorligt.

Vi hjælper dig med at holde et klart fokus på det sagen drejer sig om. I fællesskab undersøger vi, de bagvedliggende forhold og dynamikker, som påvirker dig. Du får nye perspektiver på situationen og støtte til at komme bedre i kontakt med dine følelser. Det giver dig et bedre afsæt til at navigere i den vanskelige situation du står i. I den udstrækning det er relevant træner vi en styrkelse af dine relationelle kompetencer herunder evnen til at sige fra på en ordentlig måde, det vil sige så dit budskab både bliver forstået og respekteret.

foto01