Krisetilstande kan opstå som reaktion på en enkeltstående pludselig hændelse, eller som reaktion på flere begivenheder over tid. Det første kan opleves som et jordskælv, hvor personen rystes i sin grundvold. Det kan f.eks. dreje sig om en alvorlig ulykke, vold eller indbrud i hjemmet. Det andet kan være lang tids opbygning af stress – og dermed større sårbarhed – som pludselig ikke længere kan håndteres. Det kan føles som en dæmning, der efter lang tids pres bryder sammen. I begge tilfælde er er tale om et tab af kontrol, hvor menneskets hidtidige repertoire af handlemuligheder ikke slår til. Symptomerne kan vise sig som handlingslammelse samt manglende evne til at tænke klart og til at tage vare på sine mest basale behov.

En menneske i krise er i en meget alvorlig situation, og det er vigtigt, at personen får kvalificeret hjælp. Vi hjælper den kriseramte med at få ro på situationen og finde ind til sig selv. Vi støtter personen i at genvinde troen på sine egne ressourcer og langsomt få tillid til verden igen.

foto01