Personaletræning

”På en moderne arbejdsplads er det ikke nok at være dygtig indenfor sit eget fag. Mange udfordringer opstår i mødet mellem mennesker. Det vil sige mellem chef og medarbejder, mellem medarbejder og kunde samt mellem ligestillede kollegaer. Hvis der er for mange samarbejdsproblemer drænes organisationen for energi og kreativitet. Derfor er de relationelle kompetencer vigtige.”

Kommunikation

Kommunikation drejer sig om udtryk. Det vil sige dels at forstå og sanse andres udtryk, og dels selv at udtrykke sig – både verbalt og kropsligt. Almindeligvis fungerer kommunikationen mellem mennesker fint. Når det går galt, så kan det skyldes flere ting: F.eks. at der sendes modsatrettede signaler, at modtageren ikke er åben eller, at afsender og modtager har forskellige forventninger og et forskelligt sprog. Ofte sker det i en kontekst, hvor der er et tidsmæssigt pres, eller hvor der er vanskelige følelser på spil.

Med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af situationer med god og dårlig kommunikation træner vi, hvordan du kan blive mere bevidst om dine udtryk og virkemidler. Vi øver en åben og nærværende indstilling, der er befordrende for god kommunikation, og vi taler om, hvordan du kan påvirke kommunikations-kulturen på din arbejdsplads.

Konfliktløsning

Når kommunikation mellem to parter er kørt af sporet, eller når afstanden mellem dem er så stor, at kommunikation ikke er mulig, så er det vigtigt med kompetencer i konfliktløsning. Det er imidlertid ikke alle konflikter, der kan løses, og det kan være vigtigt ikke at forcere processen.

Med udgangspunkt i din egen oplevelse af at have været part i en konflikt træner vi, hvordan du på en balanceret måde kan være tro mod dig selv og samtidig være åben i retning af den anden. Vi øver, hvordan du kan initiere kontakt uden at miste dig selv eller give køb på dine værdier. Gennem vores arbejde vil du blive bedre til at navigere i konflikter og styrke dine kompetencer til som tredje part at kunne mægle mellem andre.

Medarbejderudvikling

En virksomheds vigtigste ressource er medarbejderne. Ingen virksomhed kan nå længere end personalets evner rækker. Derfor er det vigtigt med en vedvarende opmærksomhed på uddannelse af medarbejdere.

Medarbejderudvikling er en proces. Det vil sige, at det ikke er noget der sker fra den ene dag til den anden. Vi inviterer til et samarbejde over længere tid for på den måde at sikre vedvarende fordybet læring.

Fokus kunne være relationelle kompetencer som f.eks. team-building, self-management, salgstræning eller andre emner her på siden.

Mental styrke og følelsesmæssig intelligens

Mental styrke drejer sig bl.a. om selv-disciplin, vedholdenhed, fokus og viljen til at sætte sig igennem. Det er vigtige kvaliteter både i vores arbejdsliv og privatliv. Men hvordan træner man mental styrke?

Et menneskes mentale styrke kan få slagside eller kan komme ud af balance. Der kan komme en hård dømmende attitude, som dræber initiativ og kreativitet både for personen selv og for omgivelserne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på balancen mellem lyst og pligt både i hverdagen og i livet som helhed.

Følelser kan forstås som vigtige budbringere, der guider vores handlinger. De repræsenterer et stort energimæssigt potentiale. Følelser giver liv, spontanitet og kreativitet – også på en arbejdsplads. Ofte er fornuft prioriteret på bekostning af følelser, men det kan være uhensigtsmæssigt at lukke af for sine følelser. Når følelser undertrykkes kan det skabe sygdom, usikkerhed og frygt. Omvendt kan det også være uhensigtsmæssigt blindt at være i sine følelsers vold. Derfor er det vigtigt at være i kontakt med sine følelser på en balanceret måde.

Vi taler om følelsernes funktion og fænomenologi. Det vil sige, hvorfor har mennesker følelser, og hvordan er den energimæssige kvalitet i følelserne? Det har betydning for, hvordan vi kan mestre dem og holde balancen, når følelserne raser. Vi træner, hvordan man kan komme bedre i kontakt med sine følelser uden at blive opslugt og fanget ind af dem. Endelig forholder vi os til deltagernes egne oplevelser om emnet.
 

foto04