Mindfulness & Eksistens

Vi lever i en tid og en kultur, hvor det hurtige og overfladiske har gode vilkår. Lette løsninger og kortsigtede prioriteringer både politisk og økonomisk hører til dagens orden. Vores samfund er i vid udstrækning præget af materialisme og konkurrence-mentalitet.

Heldigvis er der også modbilleder og andre tendenser: Flere og flere synes at kunne fornemme tomheden ved forbrugersamfundet og dets nedprioritering af fællesskab og medmenneskelighed. Når denne fornemmelse bliver tydeligere, så kan det for den enkelte resultere i en søgen efter mening med tilværelsen, en lyst til større fordybelse og et ønske om at hjælpe andre mennesker.

Mindfulness kan være et redskab til en sådan større fordybelse. Mindfulness kan ses som et udtræk – en essens – fra de spirituelle traditioner af, hvad den vestlige videnskab i øjeblikket empirisk kan påvise har en positiv effekt på menneskers livskvalitet og en lang række psykiske lidelser.

Eksistentielle livskriser som f.eks. alvorlig sygdom eller en pårørendes død får ofte ikke den tid og opmærksomhed, som situationen kalder på. Derved er der noget vigtigt, som kan gå tabt. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med mindfulness og eksistentielle forhold.

foto05