Supervision og Personaletræning

Supervision og personaletræning er to ord, som i nogen udstrækning dækker det samme: Supervision bruges ofte af sundhedsfagligt personale, f.eks. læger og sygeplejersker, samt af visse andre faggrupper, f.eks. psykologer, skolelærere, pædagoger, kommunale sagsbehandlere samt fysio- og ergoterapeuter. Personaletræning taler man mere om i erhvervslivet. Begge dele drejer sig om kvalitetssikring, uddannelse og vedligeholdelse af medarbejdernes ressourcer.

Fra et økonomisk perspektiv kunne man tale om, at organisationen ved at investere i supervision eller personaletræning sikrer medarbejdernes fremtidige kvalifikationer, hvilket danner grundlag for virksomhedens fremtidige indtjening. Fra medarbejderens perspektiv kunne man sige, at supervision og personaletræning sikrer personens markedsværdi, fordi man derved fortsat er en attraktiv arbejdskraft. Derfor har både organisation og medarbejder interesse i at bruge ressourcer på supervision og personaletræning. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi tilbyder på området.

foto04